מסגרות
העל יסודי

אנו בבתי הספר שתילים מאמינים ביכולת של כל הבא בשערי בתי ספרינו (תלמידים, הורים, צוות) לצמוח ולממש את  הפוטנציאל הייחודי הטמון בו כדי לחיות באיכות חיים מרבית בכל התחומים.

החזון של בתי הספר של שתילים הוא לבנות תוכנית לימודים הנותנת אפשרות לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל שלו ולהתקדם בתחומי תקשורת, התנהגות, קוגניציה ועצמאות.

תוכנית הליבה עומדת כבסיס לתוכנית הלימודים בבית הספר. 
תוכנית הלימודים הכיתתית משלבת שיעורים פרונטליים, עבודה יחידנית וטיפולים עם צוות פרא רפואי. תוכנית לימודים אישית נבנית על סמך הפרופיל האישי של כל תלמיד ומטרות לקידום המקסימלי שלו.

מוזמנים להצטרף לצוות מנצח >>

בואו
נדבר

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח