ישיבת נתיבות הלימוד

אפיון

בנים חרדי
ASD תפקוד בנינוני - גבוה

גיל

13-21

כתובת

רחוב הרב זווין 4 נוה יעקב
ירושלים

חזון
הישיבה

החזון של ‘נתיבות הלימוד’ הוא למצות את יכולותיהם של התלמידים עד תום, ולהוציא את הטמון בהם מהכוח אל הפועל.

הבחורים בישיבה שומרים על צביון ישיבתי בשילוב עבודה מקצועית.

צוות מקצועי ומסור מלווה את הבחורים בתהליך הצמיחה וההשתלבות.

הצוות כולל רמ”ים מקצועיים וצוות פארא־רפואי. אנו חותרים לכךשהתלמידים ישתלבו בחיי הקהילה: בתפילה, בלימוד ובחיי היום־יום. אנו צופים בהם במבט לעתיד מתפקדים בעצמאות ובאיכות חיים טובה, מסוגלים להביע את עצמם ולהשתתף ברגשות האחר, מתפרנסים בכבוד וממצים את יכולותיהם.

מילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב הרב זווין 4, נוה יעקב, ירושלים | טל’: 03-6148311 | netivothalimod@gmail.com

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח