בית ספר אור חדש ב"ב

אפיון

בנים - בנות
ASD
תפקוד בינוני נמוך

גיל

6-12

כתובת

רחוב החשמונאים 5
בני ברק

חזון
הבית הספר

אנחנו בבית הספר  ‘אור חדש’ חותרים ליצירת מעטפת אינטגרטיבית לכל תלמיד ולמשפחתו ולסיוע במימוש הפוטנציאל הטמון בתלמיד בכל התחומים: הקשר והתקשורת, היכולות האקדמיות, היוזמה והיצירתיות.

אנו חותרים לכך שכל תלמיד יוכל לנהל חיים עצמאיים ככל הניתן, עם חיבור לערכי היהדות ולתוכן.

במסגרת שלנו יש צוות חם ומקצועי המלווה את הילד בתהליך הלמידה. צוות בית הספר חותר לקיום קשר עקבי עם הורי התלמיד לאורך השנה ומאמין בחשיבותו של קשר זה כדי ליצור שיתוף פעולה בין ההורים ובין הצוות הטיפולי, לתאם ציפיות, להעמיק את ההיכרות עם הילד ולערב את ההורים בפעולות הנעשות לקידומו.

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב החשמונאים 5, בני ברק | טל’: 03-6148219 | orhadash@shtilim.org

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח