סיור העבודה הראשון של ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט היה ברשת חינוך המיוחד 'שתילים'

ראה”ע הנכנס ביקר בת”ת דרך אמונה, אור הבעש”ט ואילת השחר של רשת ‘שתילים’ ואמר: “החינוך וההשקעה של רשת ‘שתילים’ ניכרים היטב”
בראש סדר העדיפויות: ראש העיר בני ברק הרב חנוך זייברט, אמנם ייכנס לתפקידו הרשמי ביום שלישי ט’ באדר ב’, אך הוא כבר יורד אל השטח לסיורי עבודה.
במסגרת זו, את סיור העבודה הראשון שלו לאחר היבחרו כראש העיר, בחר זייברט לקיים במוסדות רשת ‘שתילים’ לחינוך מיוחד. 
בסיור העבודה שקיים יחד עם מנכ”ל הרשת, ישראל רייסנר, הודה המנכ”ל לראש העיר הנכנס על פעילותו הרבה למען ילדי החינוך המיוחד בכלל ובעיר בני ברק בפרט. הסיור נפתח בת”ת אור הבעש”ט בניהולו של הרב יהושע ויזניצר שהוקם במטרה לתת מענה לילדים עם קשיי תקשורת (ASD – בתפקוד גבוה) ברמה מקצועית מן המעלה הראשונה וכל זאת מבלי לוותר על המענה הרוחני של ‘חיידר’ חסידי החורט על דגלו את חינוכם של התלמידים בדרך ישראל סבא.
ראש העיר ציין כי הוא נרגש לגלות שהלימודים והטיפולים בת”ת מתקיימים כולם בשפת האידיש. “זה חשוב מאוד, כדי לאפשר לילדים הרגשת שייכות לקהילה ממנה הם באים”. ישראל רייסנר, מנכ”ל ‘שתילים’ אמר: “אנו שואפים שכל תלמיד יקבל את המקסימום האפשרי הן מבחינה רוחנית והן מבחינה מקצועית במטרה לשלבו מאוחר יותר בחיי הקהילה אליה הוא שייך”.
לאחר מכן סייר ראש העיר הרב זייברט בתלמוד תורה ‘אילת השחר’ בניהולו של הר’ אריה שפירו, ועמד על היותם של התלמידים מתחנכים לתורה, ליראת שמים ולדרך ארץ. הצוות החינוכי ציין, כי “מטרתנו היא ללמד אותם אינטראקציה בריאה עם הסובבים אותם ולאפשר את השתלבותם המלאה בקהילה”.
הרב זייברט, שבעבר ניהל מוסדות חינוך, הביע את התפעלותו וציין, “כמחנכים, עלינו לחתור באופן תמידי שהתלמידים יידעו להתמודד בכוחות עצמם ולפתור בעיות ושינהלו את חייהם באופן עצמאי, בדרך ישראל סבא, והחינוך וההשקעה של רשת ‘שתילים’ אכן ניכרים היטב”.
את הסיור חתם ראש העיר בני ברק בתלמוד תורה ‘דרך אמונה’ בניהולו של הרב ישראל שינלזון , ת”ת חינוך מיוחד לתלמידים באפיון רגשי ובעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות. מנהל הת”ת הציג בפני ראש העיר את גולת הכותרת של הת”ת המעניק דגש רב לפן הרוחני, כאשר המסגרת מיועדת אך ורק לתלמידים ממשפחות בני תורה המחנכים את בניהם בדרך התורה והיראה. “תוך שימור האווירה הרוחנית אנחנו עמלים עם התלמידים על פיתוח מסוגלות אישית ובסיס לימודי שיאפשר להם להמשיך במסגרות ישיבתיות רגילות בעז”ה”.
ראש העיר הנבחר הצהיר, כי החינוך המיוחד יעמוד בראש סדר העדיפויות שלו בקדנציה הנוכחית. “לילדים המיוחדים מגיע יחס מיוחד ולכן בחרתי לפתוח את סיור העבודה הראשון שלי ברשת ‘שתילים’ בראשות הרב ישראל רייסנר”.

 

 

 

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח