במעמד מרשים: ר"ע לוד ובכירי העירייה חנכו את בי"ס תווים מרשת 'שתילים' בלוד

בית הספר המיועד לבעלי תפקוד בינוני-נמוך הוקם ע”י רשת ‘שתילים’ בסיועו של ראש העיר עו”ד מר יאיר רביבו ששיבח את הפעילות * מ”מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך מר יוסי הרוש: “ראינו התנהלות מיוחדת. אני מבקש להודות לישראל רייסנר המנכ”ל על מה שהקים כאן, וזה עולה על הציפיות שלנו”
מעמד מרשים התקיים בשבוע החולף בעיר לוד לציון חנוכת בית ספר תווים מרשת ‘שתילים’. בית הספר מיועד לתלמידים ברמת תפקוד בינוני-נמוך תוך מיצוי הפוטנציאל הממומש בכל אחד מהתלמידים.
בבית הספר נבנית תוכנית אישית עבור כל תלמיד, התוכנית כוללת תחומים רבים, כגון: תקשורת, התנהגות, קוגניציה ועצמאות.
את המעמד כיבדו בהשתתפותם ראש העיר לוד עו”ד מר יאיר רביבו, מ”מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך מר יוסי הרוש, הגב’ זוהר שנור עוזרת סגן ראש העיר ומנהלת בינוי מוסדות חינוך, מפקחת משרד החינוך גב’ סימה  רוזנברג,  הגב’ איילת בן אברהם ראש המתי”א, ראש אגף החינוך בעיריית לוד מר שלום עזרן, מנכ”ל רשת שתילים ישראל רייסנר, מנהלים ואנשי צוות, וציבור ההורים.
ישראל רייסנר מנכ”ל רשת שתילים פתח בדברים והודה לראש העיר על עזרתו הרבה לשתילים בפרט ולסקטור הילדים המיוחדים בכלל.
“לשתילים יש פריסה ברשויות רבות. אנו מפעילים שמפעילים מוסדות חינוך, גנים, ועתה אנו חונכים את בית הספר ה-25”. אמר המנכ”ל והוסיף “קיבלנו מענה ומעטפת יוצא דופן ומגיעה לראש העיר וכל גורמי העירייה מלוא התודה וההערכה”.
כן ביקש מנכ”ל שתילים להודות למפקחת משרד החינוך הגב’ סימה רוזנברג שהייתה “מעורבת בכל פרט ופרט, רואים את האכפתיות שלה למען התלמידים המיוחדים”.
ראש העיר עו”ד מר יאיר רביבו נשא דברים מרגשים ובתוך דבריו ציין את התרגשותו הרבה מהקמת בית הספר. “מה שעשיתם כאן זה מדהים. המעטפת המקצועית, המבנה המטופח, הצוות המגוון-הכל מעל ומעבר. העיר מורכבת מבחינה חברתית וע”כ צריך יותר מקום לחינוך מיוחד”.
ראש העיר קישר את הפתיחה לפרשת השבוע ואמר כי “כמו שבמשכן צריך זהב ונחושת כך גם כאן. בלעדי השילוב, אי אפשר להקים חברה חזקה. אני רוצה להודות שוב לכל הגורמים המעורבים, להנהלה ולאנשי הצוות”.
דברי ברכה כובד לשאת גם מ”מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך מר יוסי הרוש: “בפגישה הראשונה שבה הלכנו לראות את ביה”ס, ראינו התנהלות מיוחדת. אני מבקש להודות למר רייסנר המנכ”ל על מה שהקים כאן, וזה עולה על הציפיות שלנו”.
מנהלת בית הספר גב’ אודליה סבן ביקשה להודות לראש העיר וכל צוותו. “קיבלנו מעטפת מהעיר. החל מראש העיר, סגן ראש העיר, מנהל אגף חינוך וכולם, על מנת למלא את כל הצרכים. אני מבקשת להודות גם למנכ”ל ולרב רובין ולהורים שנותנים בנו את האימון והלוואי שהמנגינה תמשיך להתנגן בהרמוניה”.
רגעים מרגשים נרשמו עת עלתה לדבר אימו של אחד התלמידים שהודתה בדברים חמים. “אנחנו מגיעים מבאר יעקב כי זה חשוב. יש כאן עשיה ברוכה. הילדים שמחים ורואים את החיבור של כולם לאותה המטרה. עם תו ועוד תו ביחד יצרתם לנו מוזיקה נפלאה שיכולה לשנות את העולם”.
בסיומו של המעמד המכובד התפזרו הנוכחים מתוך תחושת שליחות והודיה על ההתחדשות למען ילדי העיר והסביבה. 

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח