כנס יסוד להקמת ת"ת חסידי באידיש, למען הילד המיוחד שע"י רשת 'שתילים'

 

לראשונה בהיסטוריה הוקם בב”ב ת”ת כלל-חסידי לטובת הילד המיוחד בניהולו של המחנך הוותיק הרב פנחס ברייער # המוסד החסידי ‘אור הבעש”ט’ נוסד במעונו של הגרמ”ש קליין בהשתתפות כלל מנהלי הת”תים החסידיים בבני ברק

רגעים היסטוריים בבני ברק, בכנס היסוד של הקמת ת”ת חסידי בשפת האידיש לילדים בעלי קשיי תקשורת, אשר יקבלו בע”ה בין כותלי הת”ת את מלוא הכלים המקצועיים על ידי צוות מחנכים ומומחים בעלי ניסיון.

בראשות ה’חיידר’ החסידי שנקרא ‘אור הבעש”ט’ ויתנהל על טהרת הקודש, יעמוד המחנך הדגול הרב פנחס ברייער. הת”ת החדש מהווה נדבך מרכזי נוסף ברשת מוסדות ‘שתילים’ המפעילים בעשור וחצי האחרון מוסדות מאורגנים ברחבי הארץ, במטרה לתת מענה מקצועי לילדים בעלי צרכים מיוחדים מהציבור החרדי.

הקמת הת”ת החדש התקבלה בשמחה רבה ובהתרגשות גדולה בקרב כלל הציבור החרדי, אשר מעתה יוכלו לקבל מענה פרטני וליווי אישי בכל הקשור לילדים אלו, בהדרכתם של כלל מנהלי הת”תים החסידיים ברחבי העיר המשתפים פעולה באופן פורה והדוק עם הנהלת ‘שתילים’ ואף שיגרו את מיטב ברכותיהם על היוזמה המבורכת.

הכנס ההיסטורי התקיים במעונו של הגאון רבי משה שאול קליין שליט”א ובהשתתפות מנהלי הת”תים החסידיים בבני ברק – בעלזא, גור, מונקאטש ומתיבתא, זיו התורה, ויז’ניץ, צאנז, באבוב, נדבורנה, מכנובקא-בעלזא, כלל חסידי בקרית הרצוג, דארג, סדיגורא, סלונים ופרמישלאן, שהגיעו להיות חלק מההיסטוריה בהקמת מוסד חסידי שייתן מענה אישי ומקצועי לילדים עם קשיי תקשורת.

בקשב רב נשמעו דברי הגרמ”ש קליין, אשר הדגיש בדבריו כי נושא הילדים המתמודדים עם קשיי תקשורת קרוב מאד לליבו, מתוך אמונה ברורה כי לכל נשמה היורדת לעולם יש תפקיד מסוים, ועלינו לעשות הכל כדי למקסם את היכולות של כל ילד וילד.

הגרמ”ש קליין סיפר לנוכחים, כי לפני כעשרים שנה, כשהתחילו לגלות בעיות שונות אצל ילדים שלא הצליחו ללמוד גמרא כמו שאר הילדים בכיתה, עודד מרן בעל ‘שבט הלוי’ זצוק”ל, שיעשו הכל כדי למצוא לכך פתרון מיידי. הגרמ”ש אף שיבח בדבריו את הרב רייסנר שהבין את המצוקה הגדולה בקרב הציבור החסידי בתחום זה, ולקח על עצמו להקים את המוסד החדש שיתאים לכל הצרכים הרוחניים והגשמיים של הילדים החסידיים. “תחזקנה ידיכם!” הכריז הגרמ”ש קליין ופנה לכלל מנהלי הת”תים החסידיים לשתף פעולה עם המוסד החדש.

במרכז ההתכנסות עמדו דבריו החשובים של הרב מרדכי ברגר, רכז כיתות משלבות באידיש בב”ב, שבזכותו וביוזמתו הוקם המיזם החדשני. הרב ברגר הדגיש כי כעת הזמן לפנות אל הוועדה ולהגיש בקשות, כדי למנוע עוגמת נפש מיותרת בזמני לחץ. בנוסף, הכריז כי לכל שאלה והתלבטות בנושא, ניתן לפנות אליו לקבלת מענה אישי.

לקראת סיום המעמד ניהל הרב ברייער פאנל חינוכי יחד עם הגרמ”ש קליין ומנהלי הת”תים, על דרכי הטיפול הנדרשים לילדים המיוחדים עם בעיות תקשורת.

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח