ת"ת דרך אמונה בני ברק

אפיון

בנים חרדי
רגשי חברתי

גיל

6-14

כתובת

רחוב ברוך הירש 24
בני ברק

חזון
התלמוד תורה

תלמוד תורה ‘דרך אמונה’ הוא ת”ת חינוך מיוחד לתלמידים באפיון רגשי ובעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות.

תלמוד התורה ‘דרך אמונה’ הוא בית היוצר לתלמיד ,והמקום מוליד בו משמעות ומודעות רגשית גבוהה, מעצים את יכולותיו של התלמיד, כל זאת באמצעות פיתוח מוטיבציה פנימית למימוש עצמי גבוה ככל הניתן.

 דגש גדול ניתן לפן הרוחני; המסגרת מיועדת אך ורק לתלמידים ממשפחות בני תורה המחנכים את בניהם בדרך התורה והיראה.

מטרותינו הן לשמר את האוירה הרוחנית לצד פיתוח מסוגלות אישית של כל תלמיד, להקנות לילד לימודי קודש וחול כבסיס להמשך במסגרות ישיבתיות ולהעניק יחס חם, אישי ואוהב לכל תלמיד.

מילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב ברוך הירש 24, בני ברק | טל’: 03-6148205 | tt@shtilim.org

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח