ת"ת איילת השחר בני ברק

אפיון

בנים חרדי
ASD רמת תפקוד גבוהה

גיל

6-13

כתובת

ברוך הירש 3
בני ברק

חזון
התלמוד תורה

החזון שלנו, תלמוד תורה ‘אילת השחר’, הוא לראות את תלמידינו
מקיימים אורח חיים תואם לרוח ישראל סבא, מתחנכים לתורה, ליראת שמים ולדרך ארץ.
מטרתנו היא ללמד אותם אינטראקציה בריאה עם הסובבים אותם ולאפשר את השתלבותם המלאה בקהילה.

אנו חותרים לכך שהתלמידים שלנו יהיו יצרניים ובעלי משמעות, שידעו להתמודד בכוחות עצמם ולפתור בעיות ושינהלו את חייהם באופן עצמאי, פעיל וגמיש.

מילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב ברוך הירש 3, בני ברק | טל’: 03-7980008 | tt.ayelet@gmail.com

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח