גני תקשורת פתח תקווה

אפיון

בנים בנות - ממלכתי
תקשורת - כל הרמות

גיל

גיל
3-6

כתובת

חמישה גנים ברחוב שחם 66
יצחק ניסים 4
שלום ציון המלכה 18
מבצע חורב 2
מבצע יפתח 15
בן חור 8

חזון
גנים

בגנים שלנו כל טיפול ופעילות בגן מכוונת לקדם את הילד מבחינה אישית ותקשורתית, תוך בניית תוכנית גנית ואישית לכל ילד, חוגים ופעילויות שונות עם חשיבה וטיפול של כלל אנשי הצוות בגן.

 

מעורבות הורים היא בסיס חשוב בעבודתינו.

אנו מאמינים בשיתוף הדדי של הורים ושל צוות הגן 

כדי שנוכל לתת לילד את המיטב, על מנת שיוכל להתקדם מכל הבחינות

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב גנים ברחוב שחם 66 פ”ת, יצחק ניסים 4 פ”ת, שלום ציון המלכה 18 פ”ת, מבצע חורב 2 פ”ת, מבצע יפתח 15 פ”ת, בן חור 8 פ”ת |
טל’: 03-6148204 | gila.rachmany@gmail.com

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח