שלום. כאן תמר וולקן, קלינאית תקשורת בגן “שתילים” בתל ציון.

כיצד נרחיב ונשפר את אוצר המילים של ילדינו?

הדרך המשמעותית ביותר שבה ילדים רוכשים שפה היא באמצעות חשיפה, והאנשים המרכזיים החושפים את הילדים לשפה הם ההורים.
כל פעולה יומיומית ורגילה שלנו מכילה המון ידע שפתי: שמות עצם, פעלים, תארים ומושגים שונים.
חשוב שאנו ההורים נשתמש בפעילויות השגרתיות כהזדמנויות לרכישה ולפיתוח של השפה.
אם ניקח לדוגמה את זמן האמבטיה, נוכל לשים לב להמון שמות עצם, פעלים ותארים שאפשר להשתמש בהם בזמן זה, למשל: לחפוף, להסתבן, לשטוף, לנגב, חם וקר, יבש ורטוב ועוד.
הנקודה היא פשוטה: לדבר על מה שאתם עושים כרגע. כך תרחיבו באופן משמעותי את אוצר המילים של ילדכם.
בהצלחה!

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח