שלום, כאן רונן בנדרהיים, עו”ס בבית ספר “שתילים” בחיפה.

בתקופת החגים, איך נצליח להתייחס גם לילדים האחרים?

בתקופת החגים כשכל המשפחה נמצאת יחד ,לעיתים הילדים מרגישים שהילד המיוחד “גונב” את כל היחס.
איך נצליח להתייחס גם לילדים האחרים?
חשוב מאוד לשים לב לצרכים של האחים ולהקפיד לתת לכל ילד זמן איכות עם ההורים.
אפשר לבחור כל פעם ילד אחר ולצאת אתו להליכה, לפיצה או אפילו לצרף אותו לקניה השבועית
שלכם בסופר. בזמן זה כדאי לדבר אתו על ההתמודדות שלו מול האח המיוחד.
 זמן כזה ייתן לילד הרגשה טובה, הרגשה שהוא אהוב ורצוי, ויטעין אותו בכוחות להתמודד עם האח המיוחד.
 

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח