צהרונים

אפיון

בנים - בנות
צהרונים בכיתות גן רגילות

גיל

3-6

כתובת

יבנה
רחובות
רמת גן
קדימה
חיפה
כרמיאל

חזון
הצהרון

בשנת הלימודים תשפ”ג מפעילה רשת שתילים מוקדי צהרונים ברחבי הארץ.
רשת ‘שתילים’ שמה לעצמה מטרה לדאוג לרווחת ילדי האמהות העובדות בשעות הצהרים, בכך שהצהרונים הופכים את שעות הצהרים לזמן מהנה, חוויתי ,נעים ואף מחכים – עבור הילדים.
בהתאמה למטרה זו פועלים הצהרונים על פי הנחיות משרד התמ”ת בהקבלה ללוח שנת הלימודים והחופשות של משרד החינוך.
הצהרונים מופעלים בגני ילדים ברחבי הארץ ומודרכים על ידי מפעילות אחראיות ובעלות ניסיון.
הצהרונים נתונים תחת פיקוח וביקורת משרד התמ”ת הן בנוגע להנחיות בטיחות והן לגבי תכנים פעילויות והזנה.

רישום לצהרון רמת גן

רישום לצהרון רחובות

רישום לצהרון כרמיאל

רישום לצהרון חיפה

רישום לצהרון קדימה

רישום לצהרון יבנה

בואו
נדבר

ההרשמה לצהרונים
לשנת תשפ"ד בעיצומה!

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח