שלום, כאן שיפי דויטש, מרפאה בעיסוק בבי”ס איילת השחר חיפה.

בני בן ה-6, כותב את שמו בכתב ראי. המלמד סובר כי התופעה תחלוף מאליה ולא כדאי להתערב. האם אכן כך עליי להתייחס לתופעה?

כתיבה בכתב ראי היא כתיבת מילה מצד שמאל לימין (לדוגמה אברהם- םהרבא) ו/או כתיבת האותיות עצמן בכיוון ההפוך. תופעה זו הינה שכיחה בגילאי הגן. ישנם שלושה גורמים אפשריים לכתיבה בכתב ראי, ההתייחסות לתופעה תהיה בהתאם לסיבה שתאובחן. ייתכן שהסיבות הן: א. חשיפה לא נכונה בגילאים צעירים ב. חוסר בשלות. במקרים אלו התופעה תחלוף בדרך כלל סביב גיל 6-7. אעפ”כ יש לכוון את הילד שיתחיל את הכתיבה מצד ימין בחלקו העליון של הדף (אפשר להעזר בהדבקת מדבקה בצד הנכון ולבקש להתחיל לכתוב משם). סיבה אפשרית נוספת היא קושי בכיווניות, בזיכרון של תבנית חזותית או בתהליך תכנון תנועת הכתיבה. במקרה זה, התופעה לא תחלוף מאליה והתערבות מוקדמת הינה הכרחית. 
מומלץ להתחיל בשלילת הסיבות הראשונות, באמצעות הכוונת הילד מהיכן צריך להתחיל לכתוב, כמו כן לבדוק האם הילד מזהה את שמו כתוב בכיווניות נכונה או לא (נכתוב את שמו באופן נכון ושגוי והילד יצטרך לסמן את שמו הכתוב באופן הנכון). במידה וההכוונה אינה מועילה והילד כבר בגיל הנ”ל או שאינו מזהה את שמו בכיווניות נכונה, מומלץ לפנות לאבחון אצל מרפאה בעיסוק.
 

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח