שלום, כאן מיכאל בן צבי. מנתח התנהגות בגני “שתילים” בחיפה.

כיצד נעודד את ילדינו לרכוש מוימנויות?

כדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהם כלים לחיים חשוב מאוד לתת לו שכר, צ’ופר על כל פעולה חיובית שלו.
וכמו שאומרים בלשון מקצועית- לחזק אותו. אחרי כל מעשה. בהתחלה באופן אינטנסיבי. ובהמשך, מדי פעם. זכרו: לכל התנהגות חיובית צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם! אפילו התנהגות שהיא חובה. נכון שיהיה לה שכר ,ואין בכך פסול או פינוק או שוחד.
אז חזקו אותם. וכאשר נעשה זאת נצליח ללמד את הילד המיוחד להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה.
בהצלחה!

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח