ישיבת איילת השחר
בני ברק

אפיון

בנים חרדי
ASD תפקוד גבוה

גיל

13-21

כתובת

רחוב פרדו 2 שכונת אור החיים
בני ברק

חזון
הישיבה

אנו בישיבת ‘איילת השחר’ רואים את עבודתנו כשליחות קודש למען הנערים.

שליחות זו מתבטאת בנתינת הזדמנות אמיתית לתלמידים ,הזדמנות שתעזור להם להשתלב בחיים ובחברה לה הם שייכים.

אנו משקיעים רבות בלמידת הצרכים של כל קהילה ממנה באים הבחורים, בהבנה ודאגה אמיתית לספק להם את הצורך להשתלב בקהילה מתוך אמונה שכך הם יוכלו להתקדם גם מבחינה תקשורתית.

כל תלמיד בישיבה מקבל מעטפת תומכת ומקצועית כדי שבסיום לימודיו הוא יהיה מוכן לחיים בוגרים ועצמאיים ושתהיה לו תעסוקה הולמת ומתאימה.

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב פרדו 2, שכונת אור החיים , בני ברק | טל’: 03-6148243 | yeshivatayelet@gmail.com

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח