מרכז חינוך אור חדש בני ברק

אפיון

בנים
ASD גבוה, בינוני , נמוך

גיל

13-21

כתובת

רחוב ברוך הירש 11
בני ברק

חזון
המרכז

החזון שלנו, מרכז ‘אור חדש’, הוא ליצור מעטפת אינטגרטיבית לכל תלמיד שתעזור לו לממש את הפוטנציאל האדיר הטמון בו.

צוות מקצועי, חם ומסור מלווה את הנערים לאורך כל הדרך. אנו פועלים בכל המישורים כדי לקדם אותם מבחינה לימודית, תקשורתית, רגשית והתנהגותית.

צוות המרכז מקדם כל תלמיד בתהליך האינדיבידואלי שלו, בדרך לעצמאות האפשרית עבורו ולהשתלבות בקהילה.

שימת לב מיוחדת ניתנת לתחומי הקשר, היזמות והיצירתיות. העבודה במסגרת נעשית מחיבור לערכי היהדות ולתוכן. אנו מאמינים בעבודה הנעשית בשיתוף פעולה של ההורים והצוות, עבודה המובילה להצלחה בסיעתא דישמיא.

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב ברוך הירש 11, בני ברק | טל’: 037980002 |  ORH@SHTILIM.ORG

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח