שלום, כאן חנה שוורץ ,מדריכת תחום ריפוי בעיסוק ברשת “שתילים”.
 מעברים ושינויים קשים לכולם, ובפרט לילד המיוחד. הוא חווה קשיי הסתגלות כמעט בכל שינוי: בהתלבשות, בפרידה מהורים, בחזרה מהמסגרת ובמעבר מפעילות לפעילות .

איך תוכלו להקל מעליו?

  • דאגו לשגרה צפויה וידועה עד כמה שניתן. רצוי להשתמש בתמיכה חזותית של סמלים או מילים. (ניתן להכין לוח קיר ובו כתובות פעילויות קבועות, כמו צחצוח שיניים, התלבשות וכו’ בתוספת סמל מתאים😊)
  • תנו לו את היכולת לבחור מתוך אפשרויות קיימות. לדוגמה: בעוד 10 דקות אנחנו צריכים לצאת מהבית, האם אתה רוצה קודם לאכול או לקרוא סיפור?
  • הביעו הבנה ואמפתיה לקושי, אך יחד עם זאת אל תפחיתו מהדרישה או תימנעו ממנה.

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח