גני שפה שתילים ירושלים

אפיון

בנים חרדי
איפיון שפתי

גיל

4-6

כתובת

רחוב ירמיהו 68, ירושלים
רחוב הרקמה 7, ירושלים
רחוב בלבן 8, ירושלים
רחוב פרדס 20, ירושלים

חזון
הגן

החזון של גני שפה של רשת ‘שתילים’ ירושלים הוא לקדם ולשפר את איכות החיים של התלמיד ומשפחתו. אנשי הצוות השונים משקיעים את מיטב המאמצים כדי לקדם את הילדים כך שיגיעו  בסיעתא דשמיא למיצוי הפוטנציאל הטמון בהם ויגדלו להיות ילדים מפותחים, עצמאיים ומשולבים בחברה הרגילה.

העבודה היא אינטגרטיבית ומתואמת בין אנשי הצוות ,אנו רואים את הילד כמכלול ומתבוננים ביחסי הגומלין ובהשפעה שיש לתחומי ההתפתחות השונים זה על זה. (מוטורי ,תחושתי, שפתי, רגשי וחברתי). 

הילדים בגן מתקדמים כל הזמן, ברוך ה’ כל שנה כמחצית מתלמידנו עוברים למסגרות גניות ובית ספריות רגילות התואמות למסלולם ההתפתחותי.

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב רחוב ירמיהו 68 | רחוב הרקמה 7 | רחוב בלבן 8 | רחוב פרדס 20, ירושלים | טל’: 03-6148230 | gs@shtilim.org

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח