בית ספר יפה נוף ירושלים

אפיון

בנות
ASD כל הרמות

גיל

6-21

כתובת

רחוב שדרות הרצל 124
ירושלים

חזון
בית הספר

אנו בבית הספר ‘יפה נוף’, מאמינים בזכות וביכולת של כל תלמידה הבאה בשערי בית ספרנו לצמוח ולממש את הפוטנציאל הייחודי הטמון בה.

כל אחת יכולה ללמוד ולהתקדם בתחומים רבים בחייה כדי לזכות לאיכות חיים מרבית.

השאיפה שלנו היא להתאים את המסגרת לצרכים הספציפיים והייחודיים של הבנות, לפתח מענה מתאים לקשיים שמהם סובלות התלמידות, ולהעניק מימוש מרבי ליכולות, לחוזקות ולאפיון הייחודי של כל בת. 

צוות חם ומקצועי מלווה את הבנות לאורך הדרך, אנו נותנים בהם אמון מלא ומעניקים להם כלים יישומיים להצלחה. הן תפרוצנה קדימה ותגענה רחוק בעזרת ה’!למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב שדרות הרצל 124, ירושלים | טל’: 03-6148231 | nof@shtilim.org

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח