ת"ת אור הבעל שם טוב

אפיון

בנים חרדי
ASD תקשורת - תפקוד גבוה

גיל

6-13

כתובת

רחוב ברוך הירש 3
בני ברק

חזון
התלמוד תורה

ת”ת אור הבעש”ט הוקם במטרה לתת מענה לילדי עם קשיי תקשורת  ASD – בתפקוד גבוה   ברמה מקצועית מן המעלה הראשונה וכל זאת מבלי לוותר על על המענה הרוחני של חיידר חסידי החורט על דגלו את חינוכם של התלמידים בדרך ישראל סבא.

הלימודים והטיפולים בחיידר מתקיימים בשפת האידיש בכדי לאפשר לילדים הרגשת שייכות לקהילה ממנה הם באים.

אנו שואפים שכל תלמיד יקבל את המקסימום האפשרי הן מבחינה רוחנית והן מבחינה מקצועית במטרה  לשלבו חזרה בחיי הקהילה אליה הוא שייך..

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב ברוך הירש 3, בני ברק | טל’: 03-7980008 | tt.ayelet@haredi.org.il

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח