מרכז תורני אוהליך

אפיון

בנים חרדי - דתי
רגשי התנהגותי, נפשי

גיל

13-21

כתובת

רחוב נויפלד 10
בני ברק

חזון
המרכז

מרכז תורני ‘אוהליך’ שואף להיות סביבה מכילה, תומכת ומעצימה ולתת מענה ייחודי והוליסטי לצרכיהם המגוונים: בתחום הלימודי-עיוני, הרגשי-נפשי, ההתנהגותי, החברתי והתורני-רוחני.

מטרותינו הן לטפח את התלמידים ולסייע להם בהתפתחות מיטבית ומיצוי הפוטנציאל האישי, לשפר את איכות חייהם ולספק להם כלים להשתלבות נורמטיבית בחברה הכוללים תפקוד עצמאי, למידה פדגוגית משמעותית, השתלבות בשוק התעסוקה, הקמת משפחה, השתייכות לקהילה, קיום אורח חיים תורני ואזרחות תקינה ומחויבת לכללים וחוקים. אנו פועלים מתוך ערכים של אהבת התורה וקיום מצוות, הענקת יחס אישי, קידום הפרט וייחודו כתלמיד וכאדם בהתאם לצרכיו וליכולותיו, ראיית כוחות חיוביים וכוחות המאפשרים שינוי, אהבת הזולת ודרך ארץ, רבֿֿֿֿֿֿ-מערכתיות ושיתופיות, קיימות ואחריות לסביבה, חשיבה יצירתית ויזמות.

למילוי פרטים ויצירת קשר >>

בואו
נדבר

רחוב נויפלד 10, בני ברק | טל’: 03-6148204 | oh@shtilim.org

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

העלאת
קורות חיים

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח

טופס
רישום

יש למלא את הטופס ולצרף תצלום תעודת זהות וספח